top of page

GHSL (Global Human Settlement Layer) w Droneradar Space

27.10.2023 Urząd Lotnictwa Cywilnego, zarekomendował korzystanie z danych GHSL (Global Human Settlement Layer) w celu określenia współczynnika iGRC (intrinsic GRC). Dlatego, w Droneradar Space dane te udostępniliśmy w postaci wizualizacji na Wielkiej Mapie - warstwa Population (GHSL). Mamy nadzieję, że ta zmiana ułatwi proces szacowania ryzyka jak i składania dokumentów zgodnie z oczekiwaniami ULC. Dostęp do warstwy z gęstością populacji, jest bezpłatny dla naszych użytkowników i nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania.

Jak wiadomo, współczynnik iGRC jest jednym z najważniejszych elementów analizy ryzyka, mający tym samym największy wpływ na wymagania stawiane przed Pilotami i Operatorami. Innymi słowy, im większy iGRC tym większe muszą być zastosowane środki mitygujące ryzyko. Nietrudno jest też zauważyć, że błędnie określony współczynnik iGRC, będący w istocie rzeczy, pewną, bardzo zaokrągloną wielkością przewidywanej gęstości populacji może spowodować, konieczność analiz dla poziomu pewności i integralności SAIL III w górę, co z uwagi na konieczność posiadania wówczas certyfikacji bezzałogowego statku powietrznego na poziomie DVR, rTC i/lub TC jest po prostu bardzo, bardzo kosztowne.

GHSL jest bez wątpienia krokiem w dobrą stronę, choć proszę sobie nie robić nadziei, że nagle będzie dużo łatwiej. Trasy, w miastach dalej są prawie nierealne do zaprojektowania w SAIL I i II.

W pierwszej wersji, którą oddajemy do dyspozycji, użyliśmy najbardziej „niekorzystny” model liczenia gęstości populacji GHSL-POP. W kolejnych etapach, po akceptacji KE oraz konsultacjach z Urzędem Lotnictwa Cywilnego, dołożymy warstwę dla lotów dziennych i nocnych, po to, aby docelowo, w pełnej funkcjonalności GHSL, automatycznie obliczać współczynnik iGRC zależny od pory dnia. Jednocześnie, nieustannie pracujemy nad opracowaniem metod umożliwiających wiarygodne szacowanie iGRC na podstawie danych godzinowych, z trendami zmian gęstości populacji w cyklach: dobowych, miesięcznych i rocznych, tak aby GRC odnosiło się do faktów, a nie do przewartościowanych danych statystycznych, niemających wiele wspólnego z rzeczywistością danej chwili. Informacyjnie, do tej pory rekomendowanym przez ULC zbiorem danych do liczenia iGRC, był model wykorzystujący dane statystyczne ze spisu powszechnego wykonywanego w cyklu dziesięcioletnim.

Implementacja GHSL jest pierwszym etapem w kierunku SORA 2.5. Na obecny stan wiedzy, kolejna wersja analizy ryzyka wraz z środkami mitygującymi GRC wejdzie w życie dopiero w przyszłym roku.


Jeśli nie masz konta w Droneradar Space, zapraszamy do bezpłatnej rejestracji: https://console.sora.droneradar.space/#/register100 wyświetleń0 komentarzy

Коментарі


bottom of page