top of page
SPACE_Warszawa_bg_edited.jpg

Droneradar Space

Ciągłe zarządzanie bezpieczeństwem i wyszkoleniem dla operatorów BSP

Droneradar Space

 • Firmy prywatne wykorzystujące BSP w swojej działalności na potrzeby własne lub do świadczenia usług z zakresu:

  • Geodezji​

  • Inspekcji infrastruktury

  • Wykonywania zdjęć i filmów

  • Specjalistycznych usług

 • Spółki skarbu państwa wykorzystujące BSP do swojej działalności statutowej:

  • Monitoring infrastruktury,​

  • Monitoring środowiskowy

  • Inspekcje

 • Jednostki administracji publicznej wykorzystujące BSP w swojej działalności statutowej:​

  • Straż miejska​

  • Wydziały ochrony środowiska

  • Wydziały geodezji i nieruchomości

  • Wydział promocji

 • Służby wykorzystujące BSP w swoich zadaniach:

  • Straż pożarna​

  • Policja

  • Nadleśnictwa

 • Rolnicy wykorzystujący BSP​

suwaki_1.gif
 • Rejestr załogi (szkolenia, certyfikaty, dokumenty, ankiety),

 • Rejestr statków powietrznych,

 • Książka pokładowa (historia operacji, czynności serwisowe),

 • Przygotowywanie i zarządzania procedurami w tym:

  • instrukcją operacyjną (INOP),

  • planem działań kryzysowych (ERP),

  • obowiązki operatora (rozp. wykonawcze 2019/947),

 • Notyfikacje o zmianie przepisów,

 • Analiza wymaganej dokumentacji dla danej misji,

 • Zautomatyzowane wykonywanie analizy ryzyka naziemnego (w tym obliczenie iGRC),

 • Automatyzacja przygotowywania dokumentacji do lotów w ramach NSTS,

 • Automatyzacja przygotowywania dokumentacji do lotów w ramach SORA

 • Listy kontrolne (checklisty)

 • Zgodność operacji lotniczych z aktualnymi przepisami

 • Możliwość wyjścia poza ograniczenia NSTS

 • Skrócenie czasu przygotowania dokumentacji

 • Zwiększenie bezpieczeństwa lotów

Witamy w świecie profesjonalnego lotnictwa. Jeśli trafiłeś na naszą stronę, to znaczy, że już wykonujesz lub planujesz wykonywać profesjonalne usługi z pomocą BSP. Droneradar Space, jest platformą dedykowaną, dla wsparcia organizacji wykorzystujących w celach komercyjnych lub statutowych BSP w kategorii szczególnej.

Droneradar Space to kompletny system wspierający zarządzanie organizacją wykonującą loty bezzałogowe w kategorii szczególnej,

W Droneradar Space wspieramy Ciebie, abyś mógł systematycznie i regularnie zarządzać swoją organizacją.


Loty w kategorii szczególnej (NSTS, STS, PDRA, SORA) wymagają ustanowienia organizacji, w której w usystematyzowany sposób zarządza się zasobami.

 

Zarządzanie zasobami musi odbywać się w sposób ciągły, to znaczy taki, że każde istotne zdarzenie mające wpływ na organizację jest rejestrowane.

 

Zdarzeniem może być lot, akcja serwisowa, dołączenie do zespołu nowej osoby, zmiana procedury postępowania. Innymi słowy wszystko, co może mieć wpływ na wykonywane loty.

 

Droneradar Space, dzięki modułom, reprezentującym zasoby organizacji i obowiązki osób zaangażowanych w loty, umożliwia nawet do 10 krotnego skrócenia czasu przygotowania dokumentacji przedlotowej.

 

Dzięki Droneradar Space, Ty możesz się skupić na prowadzeniu działalności a my, śledzimy przepisy i powiadamiamy Ciebie co i kiedy masz uzupełnić, aby być na bieżąco z prawem.

 

AnkietaBSP3.gif

Sekretem skuteczności nowoczesnej organizacji BSP jest sposób zarządzania dokumentacją, dlatego w Droneradar Space bezpieczeństwo i poufność danych są dla nas najwyższym priorytetem. Twoich danych nie udostępniamy nikomu. Nawet nasi pracownicy, nie mają w nie, bezpośredniego wglądu.

Choć pierwsze kroki z Droneradar Space wymagają nakładu pracy, to korzyści dostrzeżesz już przy pierwszym raporcie. Po pierwsze opisując swoją organizację uporządkujesz i usystematyzujesz wiedzę. Po drugie w dowolnym momencie będziesz mógł/mogła wygenerować wymagane prawem dokumenty. Po trzecie modułowość platformy skróci czas żmudnego przygotowania NSTS do kilku minut, zaś SORA do maksimum kilkudziesięciu.

Dane na mapie w Droneradar Space są aktualizowane na bieżąco, dzięki czemu Ty dysponujesz narzędziem agregującym najbardziej kompletny, dostępny na rynku zestaw informacji potrzebny Pilotowi BSP.

 

Twoje dane należą do Ciebie. Oznacza to, że w dowolnym momencie możesz je zabrać (w postaci plików pdf) lub zmienić.

 

które pozwala spełnić Droneradar Space

Droneradar Space nie tylko pomaga w zarządzaniu organizacją, ale również pozwala spełnić szereg przepisów prawa z kilkunastu aktów prawnych. Poniżej w schematyczny sposób przedstawiamy jakie funkcje systemu odpowiadają przepisom, którego aktu prawnego. Jeśli jesteś zainteresowany szczegółowymi informacjami o konkretnych przepisach skontaktuj się z nami (info@droneradar.space), przekażemy Ci szczegółową i aktualną listę.

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji Europejskiej (UE) 2019/947

Funkcja SORA, funkcja tworzenia i zarządzania procedurami, funkcja rejestru podstawowego i narzędzia, funkcja dziennika (logbook), 

Ustawa Prawo Lotnicze

Funkcja definicji wyposażenia, osiągów oraz spełnienia wymogów formalnych BSP

Wytyczne prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Funkcja tworzenia i zarządzania INOP,  Funkcja mapy i analizy ryzyka naziemnego, Funkcja NSTS, Funkcja SORA, Funkcja dziennika (logbook)

Training and subscriptions

Training and subscriptions

Training, subscriptions, 

consulting

Training and subscriptions

Training and subscriptions

Training and subscriptions

Dostęp do naszej platformy występuje na zasadzie opłat subskrypcyjnych zależnych od właściwości Twojej organizacji. Jeśli jesteś zainteresowany wprowadzeniem do platformy lub szczegółowego cennika:

 • Umów się z nami na prezentację on-line (połączyć)

 • Napisz na adres info@droneradar.space

 • Skontaktuj się ze swoim dystrybutorem sprzętu lub szkołą pilotów, która będzie dostępna w naszym systemiezwiązek

 

Jeśli jesteś zainteresowany zainstalowaniem platformyzarejestruj się na bezpłatny 30-dniowy okres próbny.

przewiń.gif

Automatycznie wygenerowana

dokumentacja SORA

bottom of page
‹script type="text/javascript" id="hs-script-loader" async defer src="//js.hs-scripts.com/2272115.js"›